لطفا کمی صبر کنید

سرقت مسلحانه از بانک کوثر شعبه خیام تبریز/سارق دستگیر شد

صبح امروز شنبه یکی از شعب موسسه مالی اعتباری کوثر در تبریز مورد سرقت قرار گرفت.