لطفا کمی صبر کنید

ایجاد اولین شتاب‌دهنده سلول‌های بنیادی در دانشگاه خوارزمی

کرج - رئیس دانشگاه خوارزمی گفت: در نظر داریم اولین شتاب‌دهنده سلول‌های بنیادی و دانش‌بنیانی را در این دانشگاه ایجاد کنیم.