لطفا کمی صبر کنید

سرقت مسلحانه از موسسه کوثر فلکه خیام تبریز/سارق دستگیر شد

تبریز-فردی با تهدید بمب دستی وارد موسسه شده و مبلغ حدود ۱۲۰ میلیون ریال به سرقت برده بود توسط پلیس دستگیر شد.