لطفا کمی صبر کنید

خدمات بسیج جامعه پزشکی به عشایر استان ایلام

ایلام-بسیج جامعه پزشکی به صورت هفتگی با رفتن به مناطق دوردست و صعب العبور عشایری و روستایی خدمات پزشکی به مردم این مناطق ارائه می کنند.