لطفا کمی صبر کنید

غفلت چندساله حوضه زاینده‌رود جبران شود/عدم موفقیت طرح کاهش آلودگی

اصفهان - مدیرکل محیط زیست اصفهان با بیان اینکه باید غفلت چندین ساله خود در حوضه زاینده‌رود را جبران کنیم، گفت: باید این مطلب روشن شود که حق‌آبه گاوخونی در اولویت دوم پس از شرب قرار دارد.