لطفا کمی صبر کنید

بسکتبال قم در بخش بانوان در مسیر رشد قرار دارد

قم - نایب رئیس هیئت بسکتبال استان قم تأکید کرد بسکتبال قم در بخش بانوان در مسیر رشد و پیشرفت قرار دارد.