لطفا کمی صبر کنید

جلوگیری از اجرای توسعه باغات در اراضی شیب دار/کشت فراسرزمینی

اصفهان - رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: جلوگیری از بارگذاری جدید بر حوضه زاینده‌رود از طریق ممانعت از توسعه باغات در اراضی شیب دار از فعالیت‌های مورد پیگیری کمیسیون است.