لطفا کمی صبر کنید

کارآفرینی با رانت دولتی نتیجه‌ای نخواهد داشت

زنجان-معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه تاوقتی برای کارآفرینی رانت دولتی تزریق شود، نتیجه‌ای ندارد، گفت: شرکت‌های دانش بنیان آلوده به پول دولتی موفق نمی‌شوند.