لطفا کمی صبر کنید

واگذاری ۱۴ هزار انشعاب آب به مشترکان توسط آبفای کردستان

ایلنا: در سال جاری و تا پایان بهمن ماه در مجموع ۱۴ هزار و ۳۰۲ فقره انشعاب آب به مشترکان در شهرهای استان کردستان واگذار شده است.