لطفا کمی صبر کنید

برگزاری جلسه توجیهی برای صیادان در فصل ممنوعه صید در شوشتر

با فرارسیدن فصل ممنوعه صید و شروع تولید مثل آبزیان جلسه توجیهی از سوی اداره حفاظت محیط زیست شوشتر برای صیادان این شهرستان برگزار شد.