لطفا کمی صبر کنید

12ساعت عملیات برای پیدا کردن کودک مفقودشده ریگانی

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمان، از پیدا شدن کودک مفقودی، پس از 12 ساعت جستجوی بی وقفه نجاتگران این جمعیت خبر داد.