لطفا کمی صبر کنید

قانون اعاده اموال نامشروع به ساز و کار صحیح نیازمند است

نماینده مردم شازند در مجلس گفت: اجرای صحیح قانون اعاده اموال نامشروع به سازوکار صحیح برای اجرا نیازمند است.