لطفا کمی صبر کنید

قهرمانی بزرگ پیروزی در میدان مبارزه با نفس است

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با وزنه برداران گفت: بهداد سلیمی و علی هاشمی در عرصه قهرمانی و پهلوانی قهرمان هستند.