لطفا کمی صبر کنید

تاکید وزیر ورزش بر توسعه متوازن امکانات ورزشی

وزیر ورزش بر توسعه متوازن امکانات ورزشی در مناطق برخوردار و کم برخوردار شهرستان زرین دشت تاکید کرد.