لطفا کمی صبر کنید

مرتعداران در اقتصادی کردن طرح های منابع طبیعی فارس مشارکت کنند

شیراز - مدیر کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان فارس بر لزوم اقتصادی کردن طرح‌های مدیریت منابع طبیعی با مشارکت مرتعداران تاکید کرد.