لطفا کمی صبر کنید

سهم وزارت ارشاد از بودجه فرهنگی کشور یک میلیارد تومان است

دامغان - معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه سهم این وزارتخانه از بودجه فرهنگی یک میلیارد تومان است، گفت: باید برای زیر ساخت کشور به بخش فرهنگ توجه شود.