لطفا کمی صبر کنید

دعوت از فرنگی کاران قم به تیم ملی و برگزاری مجمع ۲ هیئت ورزشی

قم - دعوت از فرنگی کاران قم به تیم ملی و برگزاری مجمع ۲ هیئت ورزشی در آینده نزدیک در قم از عناوین اخبار ورزشی استان قم است.