لطفا کمی صبر کنید

بانک مرکزی در قبال پرداخت تسهیلات به اصناف سخت‌گیرانه رفتار می‌کند

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بانک مرکزی در قبال پرداخت تسهیلات به اصناف سخت‌گیرانه رفتار می‌کند گفت: بنگاه‌های کارفرمایی باید در تامین اجتماعی و شورای‌عالی کار دارای نماینده شوند.