لطفا کمی صبر کنید

استقبال از بهاری سبز با مدیریت مصرف آب

معاون بهره برداری آبفای منطقه6 شهرری گفت: با مدیریت مصرف آب در هنگام خانه تکانی، همه با هم به استقبال سال نو و بهاری سبز و پرآب برویم.