لطفا کمی صبر کنید

نجات بلوطها از آتش

آتش سوزی جنگلهای بلوط منطقه شاهیوند لرستان توسط تلاش مشترک محیط بانان ونیروی های مردمی مهارشد