لطفا کمی صبر کنید

پرواز مشهد ـ کرمانشاه زمین‌گیر شد

هواپیمای پرواز مشهد ـ کرمانشاه هواپیمایی ایران ایرتور به دلیل برخورد پرنده به بال هواپیما در مشهد زمین‌گیر شد.