لطفا کمی صبر کنید

تیم نظارت و بازرسی در نمایشگاه بهاره قزوین مستقر شده است

قزوین- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: با استقرار تیم نظارت و بازرسی در نمایشگاه بهاره نحوه ارائه کالاها، قیمت و کیفیت اجناس بدقت کنترل می شود.