لطفا کمی صبر کنید

سبک زندگی ایرانیان برای ایجاد تحول در سلامت اجتماعی باید اصلاح شود

معاون وزیر بهداشت با تأکید بر موضوع اصلاح سبک زندگی به‌منظور ایجاد تحول در سلامت اجتماعی گفت: اصلاح سبک زندگی از یک سو در مسائل فرهنگی و از سویی دیگر در سلامت اجتماعی مردم تأثیر می‌گذارد.