لطفا کمی صبر کنید

حذف واسطه ها از کشاورزی کام تولیدکنندگان را شیرین میکند/تاکید بر برجسته سازی اقتصاد روستا

رئیس سازمان تعاون روستایی کشور گفت : برای برجسته سازی اقتصاد روستا باید با حذف واسطه ها فاصله مزرعه تا سفره را به حداقل رساند.