لطفا کمی صبر کنید

حدود ۹۰۰ همیار طبیعت در آران و بیدگل فعالیت می کنند

آران و بیدگل - رئیس اداره منابع طبیعی آران و بیدگل گفت: هم اکنون حدود ۹۰۰ همیار طبیعت در آران و بیدگل به صورت فعال با این اداره در ارتباط هستند.