لطفا کمی صبر کنید

مدیریت خانوادگی واحدهای تولیدی/ ۴ گرید معدنی درمازندران وجود دارد

ساری - رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران، مدیریت در واحدهای تولیدی استان را خانوادگی و آن را از ضعف ها برشمرد.