لطفا کمی صبر کنید

لازمه ترویج کارآفرینی پیوند عمیق صنعت و دانشگاه است

گرگان- رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی باید پیوند عمیق بین دانشگاه و صنعت شکل گیرد.