لطفا کمی صبر کنید

دفتر جمعیت دفاع از ملت فلسطین در خراسان‌جنوبی افتتاح شد

بیرجند- دفتر جمعیت دفاع از ملت فلسطین در خراسان‌جنوبی با حضور دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین افتتاح شد.