لطفا کمی صبر کنید

تشکل های تعاونی های روستایی یکی از مهمترین زیر ساخت های مردمی است

قزوین- رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین گفت: تشکل های تعاونی های روستایی یکی از بهترین زیر ساخت های مردمی برای قبول فعالیت های بزرگ است.