لطفا کمی صبر کنید

۱۸سازمان مردم نهاد در شاهرود فعالیت می‌کنند

شاهرود - معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شاهرود با اشاره به فعالیت۱۸ سازمان مردم نهاد در این شهرستان، گفت: هم‌افزایی این سمن‌ها می‌تواند بازوی توانمند اجرایی دولت در شهرستان باشد.