لطفا کمی صبر کنید

شهر قدس به ۵۰ محله مدیریت بحران تقسیم شد

قدس- شهردار قدس با اشاره به مشارکت گروه های مردمی در زمان بروز بحران جهت خدمات رسانی مطلوب به شهروندان از تقسیم بندی این شهر به ۵۰ محله مدیریت بحران خبر داد.