لطفا کمی صبر کنید

تشکل های مذهبی در فرهنگ سازی شهرها نقش داشته باشند

گرگان- مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: تشکل های مذهبی باید در شهرها تاثیرگذار باشند و در فرهنگ سازی و حفظ آداب و سنن شهرها نقش داشته باشند.