لطفا کمی صبر کنید

خرید خانه از سوی شهرداری ارومیه برای خانواده معلول / عذرخواهی شهردار از مردم

ایلنا: شهردار ارومیه از خرید خانه از سوی شهرداری ارومیه برای خانواده معلول خبرداد.