لطفا کمی صبر کنید

توزیع85 کمک جهیزیه بین نو عروسان تحت پوشش بهزیستی

مدیر کل بهزیستی استان قزوین از توزیع85 کمک جهیزیه بین نو عروسان تحت پوشش بهزیستی در این استان خبر داد.