لطفا کمی صبر کنید

تقدیر کاوه مدنی از مجموعه مدیریت شهری برای حذف بطری های پلاستیکی

شهردار اصفهان زاینده رود را مصداق حق بشری معرفی و تأکید کرد: اگر برای احیای این رودخانه چاره اندیشی نشود، اصفهان که نگین برازنده ایران و بیانگر تاریخ ملتی بزرگ است بیش از این به خطر خواهد افتاد.