لطفا کمی صبر کنید

افتتاحیه تبریز ۲۰۱۸ با حضوررئیس جمهورو وزرای گردشگری ۳۵کشوراسلامی

تبریز-مدیر دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در آذریایجان‌شرقی گفت: افتتاحیه رسمی تبریز ۲۰۱۸ با حضور رئیس جمهور ایران و وزاری گردشگری بیش از ۳۵ کشور اسلامی برگزار می شود.