لطفا کمی صبر کنید

دستگاه‌های اجرایی گلستان در خدمت رسانی به نیازمندان بسیج شوند

گرگان- استاندار گلستان گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی با استفاده از امکانات و ظرفیت های خود در خدمت رسانی بهتر به نیازمندان بسیج شوند.