لطفا کمی صبر کنید

ایجاد 6 خانه جوان در فارس

مدیرکل ورزش و جوانان فارس گفت: در سال آینده، 6 خانه جوان در سراسر استان فارس برای جوانان ساخته می شود تا پایگاههای قوی و ارزشمند برای فعالیت های این قشر تاثیر گذار ایجاد شود.