لطفا کمی صبر کنید

آخرین تصاویر امداد رسانی شبانه به هواپیمای ترک در منطقه کوه هلن

شهرکرد- آخرین تصاویر امداد رسانی شبانه توسط نیروهای مردمی و امدادی به هواپیمای سقوط کرده ترک در منطقه کوه هلن شهرستان کیار منتشر شد.