لطفا کمی صبر کنید

رونمایی از اولین درخت خورشیدی در اهواز

از اولین درخت خورشیدی کشور در اهواز رونمایی شد .