لطفا کمی صبر کنید

هشت بنگله اهواز موزه می‌شود

ایران ما گرچه سرزمین آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی چند هزارساله است و تمدن و تاریخ این کشور با همین آثار گرانقدرش گره خورده؛ اما آثار و ابنیه‌ای هم در این سرزمین هست که شاید قدمتش از یکی دو قرن تجاوز نکند، اما به دلیل سهم و نقش تاثیرگذاری که در اقتصاد و توسعه زیرساخت‌های کشور داشته‌اند، ارزشی دو چندان یافته و سزاوار حفاظت و نگهداری و به نمایش درآمدن شده‌اند.