لطفا کمی صبر کنید

جمع‌آوری طیور خانگی مشکوک به آنفلوآنزای پرندگان روستای «شولم»

طیور خانگی روستای شولم فومن به‌علت مشکوک بودن به آنفلوآنزای پرندگان جمع‌آوری شدند.