لطفا کمی صبر کنید

هوای لرستان آلوده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از چهل و هشتمین روز آلوده استان خبر داد.