لطفا کمی صبر کنید

حواشی سلامت از تبعات در نظر نگرفتن مسائل زیست‌محیطی در خوزستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز با اشاره به تبعات ناشی از در نظر نگرفتن مسائل و تغییرات زیست‌محیطی بر سلامت مردم خوزستان گفت: باید پذیرفت که اگر مسائل زیست‌محیطی را از قبل در نظر می‌گرفتیم، شاهد حواشی سلامت نمی‌شدیم و این عوارض مخرب در حوزه سلامت کاهش پیدا می کرد.