لطفا کمی صبر کنید

کاهش 37 درصدی حجم آب موجود در سدهای گلستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان با اشاره به آبگیری تنها 24 درصد از حجم مخزن سدهای گلستان، گفت: ذخیره آب سدهای گلستان نسبت به سال گذشته 37 درصد کاهش یافته است.