لطفا کمی صبر کنید

احیای تالاب هامون نیازمند تخصیص منابع مالی از محل صندوق توسعه ملی

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: این کارگروه باید در سطح ملی برگزار شود تا ضمن استفاده از حمایت های ملی بر اساس واقعیت های منطقه تصمیم گیری های متمرکز و صحیح صورت گیرد.