لطفا کمی صبر کنید

مشخصه‌های انواع روغن‌های خوراکی از نگاه استاندارد

مدیرکل استاندارد استان فارس با اشاره به مصرف روزانه‌ی روغن، لزوم توجه به مشخصه‌های روغن استاندارد از سوی همه شهروندان را یک ضرورت دانست.