لطفا کمی صبر کنید

تجهیز ۶۴۰۰ چاه‌ کشاورزی استان مرکزی به کنتور حجمی نیازمند اعتبار

رئیس گروه احیا و تعادل‌بخشی شرکت آب منطقه‌ای مرکزی گفت: در نظر داریم تعداد ۶۴۰۰ حلقه چاه‌ کشاورزی را در طی پنج سال مجهز به کنتور حجمی هوشمند کنیم و مبلغی که برای این مهم لازم است حدود ۳۲ میلیارد تومان است.