لطفا کمی صبر کنید

افزایش سرمایه صندوق‌های بازنشستگی و حمایتی در بودجه 97

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از بودجه 97 برای تمهیداتی در خصوص سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بیمه بازنشستگان است که در وضعیت بدی بسر می برند، گفت: در این بودجه قرار شده از منابعی سرمایه این صندوق‌ها افزایش یافته و بدهی دولت به این‌ها مسترد شود تا آرام آرام روی پای خود ایستاده و فعالیت کنند و نیازهای بازنشستگان را مرتفع کنند.