لطفا کمی صبر کنید

‌ماجرای پلمب و رفع پلمب موزه آب دزفول چه بود؟

رییس میراث فرهنگی دزفول با انتقاد از شهرداری این شهرستان در مواجهه با آثار و بناهای تاریخی از رفع پلمب موزه آب دزفول خبر داد.